Privacyverklaring
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dit is een nieuwe privacywet waar naast bedrijven ook verenigingen en stichtingen aan gebonden zijn. Als stichting zetten wij ons in voor de kinderen van Ottersum en de omgeving. Om dit zo goed mogelijk te organiseren werken wij met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u onze invulling van de AVG op de volgende punten: gegevensvastlegging, schonen en vernietiging van gegevens, verspreiding beeldmateriaal, melding AVG-calamiteiten en cookies.

Gegevensvastlegging
Stichting Kindervakantiewerk Ottersum vraagt alleen om díe persoonsgegevens die essentieel zijn voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. De gegevens van deelnemers (adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd, medische achtergrond) worden gevraagd tijdens het inschrijven.

Adresgegevens
Gegevens zoals naam en adres bewaren we om persoonlijk contact te kunnen onderhouden. We willen kinderen, ouders en vrijwilligers graag bij voornaam aanspreken in plaats van met een nummer. Woonplaats wordt tevens gebruikt voor een evenwichtige groepsindeling Ottersum / Ven-zelderheide.

Telefoonnummer
Bij een noodgeval of bij vragen hebben we graag telefonisch contact. Daarom bewaren we telefoonnummers en vragen we ook een noodnummer van een (extra) contactpersoon zodat wij altijd de juiste persoon kunnen bereiken en dus de juiste hulp kunnen bieden.

Geslacht en basisschoolgroep
We vragen naar het geslacht en basisschoolgroep van kinderen om de groepen zo optimaal mogelijk in te delen. Stichting Kindervakantiewerk Ottersum streeft per activiteit naar een juiste groepsindeling waarbij gekeken wordt naar geslacht en basisschoolgroep.

Medische achtergrond
Medische achtergrondinformatie, zoals allergieën, wordt gevraagd bij sommige activiteiten, zodat wij weten waar we op moeten letten en hoe te handelen in bijzondere omstandigheden. Tevens kan het zijn dat er versnaperingen worden uitgedeeld waarbij het belangrijk is dat wij op de hoogte zijn van de medische achtergrond en/of allergieën. Wij houden hier rekening mee tijdens onze inkopen.

E-mailadres
Wij vragen aan alle vrijwilligers en de ouders van de deelnemende kinderen van onze activiteiten van Kindervakantiewerk Ottersum een e-mailadres. Deze gebruiken wij voor informatieverstrekking over onze activiteiten.
Bovengenoemde persoonsgegevens verkopen wij niet aan en delen wij niet met derden die andere doelen hebben met de door Stichting Kindervakantiewerk Ottersum gevraagde (persoons)gegevens.

Schonen en vernietiging van gegevens
Het bestuur heeft als enige inzicht in de persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers. Het bestuur print de deelnemerslijsten voor aanvang van de activiteiten. Na de activiteiten draagt het bestuur zorg voor de vernietiging van de deelnemerslijsten.

Digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten, blijven tot twee jaar na datum van uitvoering van de activiteit in ons archief bewaard en worden daarna verwijderd.

Verspreiding beeldmateriaal
Stichting Kindervakantiewerk Ottersum maakt graag beeldmateriaal van alle activiteiten. Deze worden geplaatst op onze website (www.kvw-ottersum.nl) en Facebookpagina. Bij deelname aan onze activiteiten geldt dat u toestemming geeft voor de verwerking en bewaring van persoonsgegevens, waaronder beeldmateriaal. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s en/of video’s in ons digitaal album, dan kunt u dit kenbaar maken via een mail naar
info@kvw-ottersum.nl.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Kindervakantiewerk Ottersum
De Kaar 23
6595 CD Ottersum
info@kvw-ottersum.nl

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de KVW. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. KVW Ottersum raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen via onze website; www.kvw-ottersum.nl.